หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 9,265 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ในเขตตำบลนาโบสถ์ มีประปาหมู่บ้านจำนวน 16 แห่ง
 
 
         

ระบบโทรศัพท์จานดาวเทียม จำนวน 4 แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

ไปรษณีย์ตำบลนาโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
         

ปั๊มน้ำมัน (มิเตอร์หัวจ่าย) จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 29 แห่ง

โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ตลาดกลางสินค้าทั่วไป (ตลาดนัด) จำนวน 3 แห่ง

โกดังรับซื้อพืชไร่ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายของโชว์ห่วย จำนวน 53 แห่ง
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน