หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
อ.วังเจ้า จ.ตาก
 
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
         
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลนาโบสถ์ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ นอกจากนั้นเป็นชาวเขาเผ่าม้งที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยมี

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง

โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 
 
       
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง

เสียงตามสายและหอกระจายข่าว 9 แห่ง
 
 
       

สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 99
 
 
         

จุดตรวจตำรวจประจำตำบล์ จำนวน 1 แห่ง

จุดตรวจ อส. อำเภอวังเจ้า จำนวน 1 แห่ง

อปพร. ของตำบลนาโบสถ์ จำนวน 246 แห่ง
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10