หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
   
เส้นทางคมนาคมสายหลัก ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1110

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1108

ถนนโยธาธิการ ตก.1110 สายบ้านสบยม ทุ่งกง ตะเคียนด้วน

ถนนโยธาธิการ สายบ้านใหม่พรสวรรค์ - บ้านคลองเชียงทอง

ถนนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด สายบ้านท่าทองแดง – บ้านปางสังกะสี – บ้านผาผึ้ง
การคมนาคมภายในหมู่บ้าน ได้แก่

ถนนลาดยาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำหรับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เป็นถนนลูกรังทั้งหมด
 
 
   
ลำคลองสายหลัก ได้แก่

คลองประดาง เริ่มตั้งแต่ หมู่ 7 บ้านวังน้ำเย็น ผ่าน หมู่ที่ 4, 5, 1, 3 ตำบลนาโบสถ์ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ในเขตตำบลประดาง
ลำคลองสายรอง ได้แก่

คลองทราย คลองบง คลองยายเฒ่า คลองชะลาดใหญ่ คลองหินทับเพลิง ฯลฯ
 
 
         

อ่างเก็บน้ำคลองทราย จำนวน 1 แห่ง

สระเก็บน้ำขนาด 40 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

สระเก็บน้ำขนาด 10 ไร่ จำนวน 3 แห่ง

สระเก็บน้ำขนาด 10 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
 
 
         

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 20 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 9 หมู่บ้าน จำนวน 110 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 3 รุ่น จำนวน 196 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 2 รุ่น จำนวน 60 แห่ง
 
 
         

ป่าไม้ ประมาณร้อยละ ๒๐
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน