หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
แผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ต่อ)  
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน