หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 

 
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโบสถ์ เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อบัญญัติตำบล(ต่อ) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อบัญญัติตำบล [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ อบต.นาโบสถ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2   
   
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน