หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า      19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา      18 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561   18 มิ.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   การประชุมสามัญประจำปี 2562 การบริการกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   18 มิ.ย. 2562 18
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล   18 มิ.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562   18 มิ.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   18 มิ.ย. 2562 7
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ขะเนจื้อ   การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   18 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖ เดือน (ห่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)   18 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบ.ยกกระบัตร ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 6 กันยายน 2561   18 มิ.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2139
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน