ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
โครงการจัดทำแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ จัดทำแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 13.30 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน