หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียน และเยาวชน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน