หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 16.02 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน