หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 


 
นางสุดใจ ทองมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
 


 
นายชูศักดิ์ สาแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์


 
นายประโยชน์ แย้มชู
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
 
 


นายประมาณ ปานสีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ หมู่ 1


นายมัตร์ กรรณศร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ หมู่ 1


นายสมพงค์ ปั้นทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ หมู่ 2


นางสมศรี มุขพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ หมู่ 2


นายประทีป แสงใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ หมู่ 3


นายบุญเลิศ อ้ายแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ หมู่ 3
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน