ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังประปาแชมเปญ) แบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว [ 3 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ตำบลนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วังน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วังตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน