ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นาโบสถ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 12 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256216,3537,80232326826630619918619221978-26,192
256147,07134,38464,98344,44957,65564,17752,95050,40936,18048,93551,94235,161588,296
256017,82828,07332,20436,65549,25951,73753,04947,91747,81454,28352,60350,689522,111
ยอดยกมาตั้งแต่ 14 ธ.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   686,032
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,822,631
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี