หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลนาโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งใน 3 ตำบล ของอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ที่แยกจากตำบลเชียงทอง เมื่อ ปี พ.ศ 2533 ซึ่งเดิมเป็นเขตอำเภอเมืองตาก
ตำบลนาโบสถ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2537 และประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อ ปี พ.ศ.2540
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ๓๒ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 90,625 ไร่
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองบัวใต้ และ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ประดาง และ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 
 
 
 
       
ประชากรในตำบลนาโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าว และยังมีทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วย มะนาว มะขามหวาน ส้ม และยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นรายได้เสริมและกินเอง ประชากรบางส่วนก็จะไปรับจ้าง ตามพื้นที่เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย และกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งบางส่วนมีการทำเครื่องเงิน ปักผ้า เป็นต้น โดยคิดเป็นอัตราส่วนดังนี้

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 75

รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5
    รวมทั้งหมด 100
 
 
โดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบสูง ด้านทิศเหนือเป็นภูเขา ด้านทิศตะวันออก ได้แก่ เขาชมพู่ เขาเขียว เขาตีนนก เขาขุนปุ้น และเขาเด่นมะตูม ตอนกลางเป็นที่ราบลาดไปทางด้านทิศตะวันออก มีลำคลองธรรมชาติ คือ คลองทราย คลองบง คลองประดาง และคลองขะเยิ้มเป็นหลัก
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 12,631 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 6,341 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20

หญิง จำนวน 6,290 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,158 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 105.26 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านลาดยาว 597 607 1,204 383  
2   บ้านเพชรชมภู 659 634 1,293 375
  3   บ้านตะเคียนด้วน 245 228 473 132  
4   บ้านนาโบสถ์ 1,089 1,035 2,133 528
  5   บ้านวังตำลึง 397 398 795 161  
6   บ้านใหม่พรสวรรค์ 364 329 693 206
  7   บ้านท่าทองแดง 464 497 961 268  
8   บ้านวังน้ำเย็น 793 781 1,575 298
  9   บ้านนาแพะ 316 318 634 117  
    รวม 4,924 4,827 9,751 2,568
 
ข้อมูลของที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10