หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 


 
นายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ
นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
 


 
นายบรรจง เครือโป้
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์


 
นายเปา แซ่ท้าว
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
 


 
นางกานต์พิชา มาตโสภา
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
 
 
   
 
 
 
 
 

โทร : 0-5589-5073
หรือ
Click
รับเรื่องร้องเรียน