ภาพกิจกรรมการเข้ารับการอบรมของผู้สูงอายุ
 
โครงการอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ (อาชีพเลี้ยงไก่ไข่) ประจำปี 2555  
การอบรมจากวิทยากรในเรื่องการเลี้ยงไก่ในเบื้องต้น
การลงมือปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกอบบรม (การทำกรงแบ
การลงมือปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกอบบรม (การทำกรงแบ
การลงมือปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกอบบรม (การทำกรงแบ
การลงมือปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกอบบรม (การทำกรงแบ
การอบรมจากวิทยากรในเรื่องการเลี้ยงไก่ในเบื้องต้น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ
    ในระหว่างวันที่ 7 – 11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  

หลักการและเหตุผล
สภาพการณ์ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานไข่ไก่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของคนไทย อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ จึงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม เพราะนอกจากจะได้ไข่ไก่ไว้บริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยง อีกทั้งการลงทุนก็ไม่มากนัก  เลี้ยงง่าย  ใช้เนื้อที่ในการเลี้ยงน้อย แม้ว่าประชาชนจะนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่กันอยู่ทั่วไปก็ตาม แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และผู้บริโภค  ดังนั้นหากผู้เลี้ยงไก่มีการศึกษาวิธีเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้เข้าใจ พร้อมทั้งมีการดูแลป้องกันรักษาการเกิดโรคต่างๆ ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น  สามารถจำหน่ายได้ราคาดีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อีกทางหนึ่งด้วย หากมองให้กว้างๆ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ มีประโยชน์ คือ ทำให้ผู้เลี้ยงไก่มีอาหารที่ดี มีคุณภาพไว้รับประทานในครัวเรือน และทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไข่ไก่มารับประทาน สามารถนำเงินไปซื้อสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น และหากผู้ที่เลี้ยงไก่มีปริมาณไข่ไก่จำนวนมาก จนเหลือรับประทานก็สามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1 . เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความชำนาญ ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
2 . เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ได้บริโภคอาหารที่สดปลอดสารพิษ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง
3 . เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 09.33 น. โดย คุณ อารีรัตน์ เครือโป้

ผู้เข้าชม 7630 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 669,160 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com