โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 27 


โครงการงานบุญปลอดเหล้า [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 32 


โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 27 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 73 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
อาเซียนน่ารู้ [ 10 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 190 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 276 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2556 [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 162 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 283 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 [ 28 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 234 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 214 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 254 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำ [ 21 ธ.ค. 2555 ]   อ่าน 510 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบ [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ส่งสำเนารายงานการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
 
 
อบต.มหาวัน อบต.มหาวัน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.สามหมื่น สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.สามหมื่น ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแสม ตำบลสามหมื่น [ 1 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
 
 
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.2554 [ 31 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ด่วนมาก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 221 
 
 
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 459  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (17 ธ.ค. 2556)    อ่าน 3678  ตอบ 25  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 4829  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 321  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 222  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 475  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 559  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 382  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1027  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 906  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0249035 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com