พิธีเปิดป้ายสถานีบำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้าน [ 18 ส.ค. 2557 ] อ่าน 53 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 49 


โครงการงานบุญปลอดเหล้า [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 70 


โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 46 
 
 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองแดง อำเภอวังเจ้า จั [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเย็น อำเภอวังเจ้า จ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตำลึง อำเภอวังเจ้า จั [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังห [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรชมภู อำเภอวังเจ้า จัง [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
ขอเชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
ประกาศนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ขอความอนุเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
อาเซียนน่ารู้ [ 10 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 108 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.วังเจ้า ประกาศ ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างไฟ [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่ตื่น ประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
 
 
ด่วนที่สุด การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 74 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด 1.1 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
 
 
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 501  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (17 ธ.ค. 2556)    อ่าน 3771  ตอบ 25  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5030  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 351  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 244  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 503  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 584  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 407  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1054  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 926  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0267259 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com