พิธีเปิดป้ายสถานีบำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้าน [ 18 ส.ค. 2557 ] อ่าน 20 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 34 


โครงการงานบุญปลอดเหล้า [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 44 


โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 35 
 
 
ขอเชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
ประกาศนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
อาเซียนน่ารู้ [ 10 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 197 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 286 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2556 [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 165 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 294 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 [ 28 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 239 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 218 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 258 
 
 
อบต.สามหมื่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านแสม [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.สามหมื่น [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.สามหมื่น [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
 
 
โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Plan เงินอุดหนุนดฉพาะกิจ 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
 
 
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 484  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (17 ธ.ค. 2556)    อ่าน 3742  ตอบ 25  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 4914  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 335  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 234  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 488  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 570  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 392  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1043  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 916  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0256678 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com