โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนในด้านการรักษาความปลอดภัยทางถนนและระเบี [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 18 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 17 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) [ 25 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 19 


บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน [ 24 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 27 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัรธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25578 [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
 
 
อบต.แม่หละ รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.วังเจ้า แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม (7 ก.ค. 58) [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ระมาด โครงการ "รวมพลังคนดนตรี กีฬาต้านยาเสพติด" [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9978-9987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9972-9975 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 300 
ด่วนที่สุด จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
 
 
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0  
รบกวนแก้ไขคำนำหน้าด้วยนะค่ะ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 47  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4372  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 613  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5715  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 489  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 341  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 705  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 530  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1184  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1051  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0402980 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com