โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 23 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมหลักสูตรการเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่) [ 20 พ.ย. 2557 ] อ่าน 33 


โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านท่าทองแดง - กิ่งประดู่ [ 13 พ.ย. 2557 ] อ่าน 41 


โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 7 พ.ย. 2557 ] อ่าน 39 
 
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านนาโบสถ์ (ซอยนายพิทักษ์) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 (บ้านตะเคียน) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 1 (กลุ่มในดง) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
โครงการปรับปรุงประปา หมู่ 1 (กลุ่มอาจารย์จรัณ) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองแดง อำเภอวังเจ้า จั [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเย็น อำเภอวังเจ้า จ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตำลึง อำเภอวังเจ้า จั [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังห [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 87 
 
 
อบต.พะวอ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก (อบจ.ตาก)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านหนองปรือ บ้า [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก (อบต.ขะเนจื้อ)ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านขะเนจื้อ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
 
 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 7 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 3932  ตอบ 28  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 529  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5317  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 400  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 276  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 554  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 622  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 454  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1084  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 962  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0306326 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com