บริการน้ำอุปโภค บริโภค [ 27 ต.ค. 2558 ] อ่าน 28 


กิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 [ 27 ต.ค. 2558 ] อ่าน 34 


วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558 [ 27 ต.ค. 2558 ] อ่าน 45 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์บริการน้ำอุปโภค บริโภค [ 16 ต.ค. 2558 ] อ่าน 39 
 
 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ม.4 บ้านนาโบสถ์ [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านนาแพะ [ 9 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง กลุ่มฟากทุ่ง หมู่ 4 [ 9 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ป [ 3 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือก [ 2 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 23 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 23 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 23 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโบสถ์ [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตำลึง [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองแดง [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
 
 
อบต.วังจันทร์ มหกรรมเทศกาลอาหารชนเผ่าพื้นถิ่นและเมียนม่าร์ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.ช่องแคบ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ส่งเอกสารหลักฐานประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนว [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
 
 
แจ้งการตรวจสอบและรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 112 
 
 
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 47  ตอบ 0  
เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 74  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 78  ตอบ 0  
รบกวนแก้ไขคำนำหน้าด้วยนะค่ะ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 105  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4602  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 699  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5898  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 562  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 397  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 753  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 592  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1230  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1113  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0446771 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com