โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 17 


โครงการงานบุญปลอดเหล้า [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 25 


โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 15 ก.ค. 2557 ] อ่าน 22 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 65 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ [ 12 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
อาเซียนน่ารู้ [ 10 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 [ 29 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 188 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 272 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2556 [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 161 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 278 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 [ 28 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 229 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 212 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 251 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำ [ 21 ธ.ค. 2555 ]   อ่าน 507 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบ [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
ส่งสำเนารายงานการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
 
 
สถ.จ.ตาก ปิดประกาศและเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูล "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ณ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.รวมไทยพัฒนา อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมงานบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
 
 
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 455  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (17 ธ.ค. 2556)    อ่าน 3668  ตอบ 25  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 4805  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 317  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 220  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 464  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 557  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 380  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1024  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 902  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0246346 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com