ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลนาโบสถ์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 14 


ประมวลภาพโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ตำบลนาโบสถ์ ป [ 21 มี.ค. 2557 ] อ่าน 38 


ประมวลภาพโครงการวันสตรีสากล [ 20 มี.ค. 2557 ] อ่าน 37 


โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกตำบลนาโบสถ์ อ [ 19 มี.ค. 2557 ] อ่าน 40 
 
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 138 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 195 
ประกาศนัดประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2556 [ 9 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 111 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 215 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 จำนวน 3 [ 28 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 174 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 27 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 175 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบส [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 214 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำ [ 21 ธ.ค. 2555 ]   อ่าน 459 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบ [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ส่งสำเนารายงานการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ขอความอนุเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
เชิญสมาชิกสภา ฯ ประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ [ 14 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 400 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองยายเฒ่า หมู่ที่ 1 บ้านลาดย [ 1 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 255 
ขอเชิญประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 14 ม.ค. 2556 ]   อ่าน 270 
 
 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E3/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E2/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E1/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
 
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก0023.3/ ว 322 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 118 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
 
 
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 241  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (17 ธ.ค. 2556)    อ่าน 3532  ตอบ 25  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 4423  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 233  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 142  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 331  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 484  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 316  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 956  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 855  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0213422 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com