การสำรวจข้อมูลราษฎรที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย [ 19 พ.ค. 2558 ] อ่าน 13 


ประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ] อ่าน 29 


รดน้ำขอพรนายอำเภอวังเจ้า [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 49 


พิธีอุปสมบทหมู่ [ 25 มี.ค. 2558 ] อ่าน 60 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัรธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 77 
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25578 [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
 
 
ทต.วังเจ้า ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา อบต.น้ำรึม [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นท์โครงหลังคาเหล็กทรงโค้ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073  [ 29 พ.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2558 ]
 
 
เร่งรัดติดตามและการก่อหนี้ผูกพันรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของอปท. [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตฯ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4317  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 607  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5685  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 478  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 329  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 701  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 519  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1169  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1041  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0393404 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com