ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ [ 23 ม.ค. 2558 ] อ่าน 33 


โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าทองแดง - กิ่งประดู่ [ 20 ม.ค. 2558 ] อ่าน 32 


โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 20 ม.ค. 2558 ] อ่าน 33 


โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 20 ม.ค. 2558 ] อ่าน 27 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25578 [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น (กลุ่มรวมมิตร) [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
โครงการปรับปรุงระบบประปา (กลุ่มบ้านใหม่) หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์ [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 77 
ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านนาโบสถ์ (ซอยนายพิทักษ์) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 (บ้านตะเคียน) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 1 (กลุ่มในดง) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 75 
โครงการปรับปรุงประปา หมู่ 1 (กลุ่มอาจารย์จรัณ) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
 
 
สถ.จ.ตาก (อบต.แม่ตื่น) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก (อบต.ขะเนจื้อ) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ ต่างๆ จำนวน 3 โครงการ [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก (อบต.แม่ปะ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (CCIS) [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1/2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4072  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 557  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5445  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 422  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 292  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 590  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 640  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 474  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1111  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 988  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0338719 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com