ครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน [ 27 ก.ค. 2558 ] อ่าน 17 


โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดตาก (Mobile Unit) [ 22 ก.ค. 2558 ] อ่าน 24 


แจกพันธุ์ลูกกบ [ 10 ก.ค. 2558 ] อ่าน 36 


โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนในด้านการรักษาความปลอดภัยทางถนนและระเบี [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 50 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฎิบั [ 20 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
 
 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดกิจกรรม"แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558" [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศตรวจรับงานจ้าง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เชียงทอง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลเชียงทองและส.อบต ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดช [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง ในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
 
 
เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0  
รบกวนแก้ไขคำนำหน้าด้วยนะค่ะ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 61  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4419  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 630  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5734  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 496  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 345  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 710  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 541  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1193  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1061  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0408928 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com