ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 28 ก.ย. 2558 ] อ่าน 10 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 17 ก.ย. 2558 ] อ่าน 19 


จำหน่ายสุ่มไก่ [ 31 ส.ค. 2558 ] อ่าน 35 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาโบสถ์คัพ ครั้งที่ 12 [ 31 ส.ค. 2558 ] อ่าน 40 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 23 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 10 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ.2558 [ 23 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 23 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเพชรชมภู [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโบสถ์ [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตำลึง [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองแดง [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเย็น [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย [ 16 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
 
 
ทต.หนองบัวใต้ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 4 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างป้ายซุ้มหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 4 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 608 
การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
 
 
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0  
เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0  
รบกวนแก้ไขคำนำหน้าด้วยนะค่ะ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 91  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4547  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 674  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5831  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 529  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 371  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 731  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 565  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1210  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1084  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0425047 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com