นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวก.ตาก เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต.นาโบสถ์ [ 18 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 20 


โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 11 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 37 


พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช [ 6 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 49 


โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร(การทำเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ "หนูน้อยจ้าวเวหา&q [ 1 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 49 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น (กลุ่มรวมมิตร) [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
โครงการปรับปรุงระบบประปา (กลุ่มบ้านใหม่) หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์ [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 6 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านนาโบสถ์ (ซอยนายพิทักษ์) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 (บ้านตะเคียน) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 67 
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 1 (กลุ่มในดง) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
โครงการปรับปรุงประปา หมู่ 1 (กลุ่มอาจารย์จรัณ) [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5 บ [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ขอเชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
 
 
สถ.จ.ตาก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (หลักสูตร [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก ประชาสัมพันธืโครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 25 [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่กุ อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditaiton : EHA) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2346  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว2338  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
 
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศุึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศกษา 2557 (เพิ่มเติม) [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ [ 19 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3994  ตอบ 29  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 543  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5372  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 412  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 283  ตอบ 0  
ร้าน ส.คอบร่า ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 569  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 630  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 465  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1100  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 975  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0318734 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com