โครงการมอบผ้าห่มผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส [ 27 ส.ค. 2558 ] อ่าน 9 


โครงการฝึกอบรมอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ [ 24 ส.ค. 2558 ] อ่าน 14 


ประชุมเครือข่ายตำบลนาโบสถ์ ประจำเดือนสิงหาคม [ 13 ส.ค. 2558 ] อ่าน 30 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ [ 13 ส.ค. 2558 ] อ่าน 25 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฎิบั [ 20 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
 
 
อบต.น้ำรึม โครงการ "ประดับธงในดวงใจ" [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านตาก การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและราคากลาง [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
 
น้ำตกโป่งเป้า
 
 
 
พรมเช็ดเท้า (แฟนชี)
ปลาส้ม
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
แจ้งการตั้งงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นปี 2559 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
 
 
เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 0  
รบกวนแก้ไขคำนำหน้าด้วยนะค่ะ (4 มิ.ย. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 0  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 4474  ตอบ 30  
เรื่องงานประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (26 ม.ค. 2557)    อ่าน 650  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2556)    อ่าน 5781  ตอบ 18  
ขออนุญาต สอบถาม ถึงเรื่อง โครงการการจัดสรร การวางระบบไฟฟ้า (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 508  ตอบ 1  
สอบถามคะ (24 มิ.ย. 2556)    อ่าน 354  ตอบ 0  
ช่วยตามหาญาติบุคคลนี้ด้วยคะ (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 720  ตอบ 0  
โบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (13 มิ.ย. 2556)    อ่าน 549  ตอบ 0  
ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูหรือเปล่าค่ะ (12 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1201  ตอบ 1  
องต์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ได้รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (5 มี.ค. 2555)    อ่าน 1073  ตอบ 0  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ธ.ค. 2554
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์     
อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ : ๐-๕๕๘๙-๕๐๗๓     
จำนวนผู้เข้าชม 0415915 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2554     
จัดทำโดย NAXsolution.com